Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen ÁFF hatályba lépésének napja:

 1. május 15.

“SOTEX” Termelő, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cgj: 15-09-060022

4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 51.

http://www.startuptanacsadas.hu

 • A SZOLGÁLTATÓ
  1. A Szolgáltató adatai:
   1. Teljes cégnév: “SOTEX” Termelő, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   2. Rövidített cégnév: “SOTEX” Kft.
 • Székhely: 44400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 51.
 1. Cégjegyzékszám: 15-09-060022, Nyíregyházi Törvényszék, mint Cégbíróság
 2. Adószám: 10235007-2-15
 3. E-mail cím: hello@startuptanacsadas.hu
 1. Az “SOTEX” Termelő, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működésére vonatkozóan kizárólagosan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.
 • ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, ELŐZMÉNYEK
  1. Jelen Általános Felhasználási Feltételek (”ÁFF”) a szolgáltatást nyújtó “SOTEX” Kft. (”Szolgáltató”) és a szolgáltatást megrendelő fél (”Felhasználó”) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket, illetve a Szolgáltató által működtetett startuptanacsadas.hu elnevezésű weboldalon (a továbbiakban: a „Weboldal”) keresztül megrendelt szolgáltatás, valamint annak igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szolgáltatási szerződés (”Szerződés”) és a jelen ÁFF együttesen érvényesek és irányadók. A Szerződés keretében a Szolgáltató az ÁFF 5. pontjában részletesen meghatározott szolgáltatásokat nyújt Felhasználó számára (”Szolgáltatás”) tanácsadói csoportjának valamelyik vagy néhány tagjá keresztül (“Tanácsadó”)
  2. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely igényli, vagy használja a Szolgáltatásokat (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁFF-et. Az ÁFF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁFF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁFF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa jogosult a jelen ÁFF-et egyoldalúan bármikor módosítani. A módosított ÁFF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁFF publikálásra került a Weboldalon
 • ÁFF HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE
  1. A jelen ÁFF 2017. május 15. napjától határozatlan ideig szól.
  2. Az ÁFF területi hatálya Magyarország.
  3. Szolgáltató a jelen ÁFF-et elektronikus formában közzéteszi a Weboldalon, a startuptanacsadas.hu internetes címen, illetve az ÁFF megtekinthető a Szolgáltató székhelyén.
 • A WEBOLDAL HASZNÁLATA
  1. A Weboldal látogatása ingyenes, bárminemű korlátozás nélkül.
  2. A Weboldal látogatásához, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges regisztráció.
  3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Weboldal arculatát, tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, a felületén reklámokat megjeleníteni, üzemeltetését részben/egészében szüneteltetni, vagy véglegesen befejezni. A fentiek miatt a Felhasználó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet igényt a Szolgáltatóval szemben.
  4. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap bármelyik szolgáltatásának igénybevétele, tartalmának elolvasása a jelen általános felhasználási feltételek tudomásul vételének minősül.
 • A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
  1. Szolgáltató üzleti tanácsadási szolgáltatást nyújt Felhasználónak, amennyiben Felhasználó az erre vonatkozó igényét a Szerződés 6. pontjában foglaltak szerint kinyilvánítja.
  2. A Szolgáltatás időtartama 60-90 perc a Felhasználó által megfogalmazott probléma minőségének függvényében.
  3. Szolgáltató időközönként tematikus rendezvénynapokat, workshopokat tart, amelyeket előre meghirdet saját illetve egyéb internetes felületeken.
 • A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
  1. A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele egy előzetesen kiválasztott tanácsadónak a Weboldalon keresztüli felkeresése, amelyet egy erre kínált formanyomtatványon keresztül, elektronikusan lehet elküldeni a Szolgáltató részére.
  2. A kiválasztott tanácsadó a megkeresést elfogadhatja, átirányíthatja egy másik tanácsadóhoz, vagy elutasíthatja. Amennyiben a tanácsadó elfogadja a megkeresést, a konzultációra a Weboldalon keresztül végrehajtott tranzakciót követően kerül sor.
  3. Sikeres tranzakció után a Tanácsadó felveszi a kapcsolatot Felhasználóval időpont és helyszín egyeztetése érdekében.
  4. Rendezvényen való részvétel feltétele a sikeres online jegyvásárlás az erre a célra kialakított felületen. Sikeres bankkártyás jegyvásárlás után Felhasználó email-ben megkapja a vásárlásról kiállított e-számlát, amely egyben a belépőjegye a rendezvényre. Továbbá Felhasználó teljes körű tájékoztatást kap a rendezvényről egy újabb email-ben a sikeres vásárlást követően.
 • Rendszeres karbantartás
  1. A rendszeres karbantartás miatti Szolgáltatás-szünetelésre (vagy korlátozásra) a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózat, szerver infrastruktúra, vagy szoftver alkalmazás karbantartása, felújítása, frissítése, cseréje, átalakítása miatt kerülhet sor. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról Szolgáltató a szünetelést 7 naptári nappal megelőzően előzetesen e-mailben, vagy hírlevélben, vagy a Weboldal információs felületén értesíti Felhasználót.
  2. A rendszeres karbantartás alkalmanként negyvennyolc (48) óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartást Szolgáltató lehetőség szerint 20:00-06:00 óra között ütemezi.
 • Hibabejelentés, hibajavítás
 1. a) Szolgáltató a Szolgáltatásban észlelt hibák bejelentése céljából műszaki hibabejelentő szolgáltatást üzemeltet az alábbi elérhetőségen:

– e-mail: hello@startuptanacsadas.hu

 1. b) Az e-mailben bejelentett hibát Szolgáltató rögzíti és nyilvántartásba veszi.
 2. c) A műszaki hibabejelentés igénybevétele során Felhasználó az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni:

– a hiba/probléma észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt.

 1. d) Szolgáltató a hibabejelentést követően intézkedik a hiba kijavítása iránt, majd ezt követően a hiba kijavításáról Felhasználót e-mail-ben értesíti.
 • FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  1. Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben a szolgáltatási díj nem került jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, illetve sikertelen banki tranzakció során
 • SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 1. I)     SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

I.1   A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

I.2   A weboldalon található tanácsadók felkészült, működő vállalkozásokkal rendelkező szakemberek.

I.3   Szolgáltató – a Felhasználó szolgáltatási díjbefizetését követően – a szolgáltatást bármely esetben megtagadhatja, ha egyoldalú döntése alapján bármely olyan veszélyt észlel, amely hátráltathatja, veszélyeztetheti a Weboldal üzemelését, vagy az bármely okból kifolyólag jogszabálysértő lehet. Szolgáltató jóváírás megtagadását követően Felhasználó bankszámlaszámára – a tranzakciós, illetve egyéb kezelési költségek levonása után – visszautalja a befizetett díjat.

I.4   A Szolgáltatás érdekkörén kívüli okból történő kimaradásáért, akadozásáért (pl. Felhasználói oldali internet-kapcsolat megszakadása, a világháló bármely okból történő üzem-, vagy szolgáltatási szünete) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

I.5   Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

I.6   Szolgáltató jogosult a Felhasználót referenciaként megnevezni.

11) DÍJAK

 1. A Szolgáltatás egyes díjtételei
 2. szolgáltatási díj (”Csomagdíj”):
 • minden tanácsadó szolgáltatás egyszeri alkalmi díja bruttó 39.990 Ft
 • a Start It Up rendezvény belépőjegy árai: Early Bird: nettó 14990 Ft, Pioneer: nettó 19990 Ft

12) Számlázás

 1. a) A Díjak megfizetésére Felhasználó a Szolgáltató által a Weboldalon közétett csomagok alapján a Szolgáltató Weboldalon az erre a célra kialakított felületen fizetni köteles. (a továbbiakban, mint: befizetés)
 2. b) A Csomagdíjat Felhasználó előre köteles megfizetni.
 3. c) Szolgáltató a befizetésről minden esetben számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Felhasználónak. Szabályszerű a számla, ha mind tartalmi, mind formai szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az ÁFF feltételeinek.
 4. d) Amennyiben a Szolgáltató számláját nem állítja ki a fenti időpontig, az semmilyen formában nem minősül a díjakról való lemondásnak.

                    13) GARANCIA:

 • Szolgáltató a sikeres tranzakciót követően csak abban az esetben fizeti vissza az összeget, ha Felhasználó a tanácsadás után problémáját email-ben, a hello@startuptanacsadas.hu címre küldve jelzi a tanácsadást követő 24 órában, azt részletesen indokolja. Ezután Szolgáltató egyeztet a panaszt kapó Tanácsadóval az eset helytállóságáról. Szolgáltató miután meggyőződött a panasz hitelességéről, Felhasználó bankszámlaszámára – a tranzakciós, illetve egyéb kezelési költségek levonása után – visszautalja a befizetett díjat.
 • Rendezvény esetén Szolgáltató pénzt nem fizet vissza.
 • Szolgáltató a befizetéssel kapcsolatban reklamációt kizárólag huszonnégy (24) órán belül áll fogad el, e-mail formátumú bejelentésben a hello@startuptanacsadas.hu e-mail címen

14) ADATKEZELÉS

III.1 Szolgáltató elsődleges célul tűzte ki a Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelését, ezért Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Weboldalon feltüntetett külső szervezeteknek adhatja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

III.2 Felhasználó adatai, az adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

III.3 Szolgáltató szavatol, hogy a Felhasználó személyes adatait a hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve egyéb jogszabályok tiszteletben tartásával és a regisztráció során megadott paramétereknek megfelelően kezeli. 

15) VIS MAIOR

 1. Egyik fél sem felelős a másik fél felé bármely késedelem, vagy mulasztás esetén, amennyiben az olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független (mint például háború, felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa stb.), amennyiben e körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek és amennyiben erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik felet. 

16) JOGVITÁK RENDEZÉSE

 1. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
 2. A jelen ÁFF-fel érintett jogviszonyra a magyar jog szabályai kizárólagosan irányadók.
 3. Amennyiben az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.
 4. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Felhasználó és a Szolgáltató igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ezen eljárás a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított harminc napon belül nem vezet eredményre Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial